Purple saxifrage (Saxifraga oppositifolia) Ellesmere Isl. Canada.