Red necked wallaby {Macropus rufogriseus} hopping through snow, Tasmania, Australia