European Stonechat (Saxicola rubicola) male, Poland