European Stonechat (Saxicola rubicola) male on Wild Teasel (Dipsacus fullonum), Poland