Hairy Saxifrage (Saxifraga pubescens) in flower, on granite outcrop near Passo Pordoi, Dolomites, Italy