Blue saxifrage (Saxifraga caesia) in flower, Gran Sasso, Appennines, Abruzzo, Italy