Simien jackal / Ethiopian wolf {Canis simensis} Bale mountains, Ethiopia