Springbok {Antidorcase marsupialis} herd at dawn, Etosha NP, Namibia, January