Sun shining though clouds, Grampian mountains, February, Glenshee, Scotland, UK