Cathedral termite mound {Nasutitermes triodiae} with woman standing next to it for size. Kakudu NP, NT, Australia