Red-cheeked / threadfin anthias (Pseudanthias huchtii), female. Andaman Sea, Thailand