Welwitschia (Welwitschia mirabilis) plant, Namib Desert, Namibia