Welwitschia plant {Welwitschia mirabilis} Namib Naukluft NP, Namibia