White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos). Bieszczady, Carpathian Mountains, Poland, February.