White faced ibis feeding {Pledagis chihi} Texas, USA