White lipped frog {Litoria infrafrenata} Papua New Guinea