White-tailed sea eagle (Haliaeetus albicilla) feeding on carcass, Flatanger, Norway, November 2008