Nosi yi woman wears white fox hat (not traditional Red panda) Lijiang mtns, Yunnan, China 2002