Ankarana sportive lemur (Lepilemur ankaranensis), Ankarana National Park, Madagascar