Apollo butterfly (Parnasius apollo) feeding on flower, Mount Terminillo, Rieti, Lazio, Italy, July 2011