Ashy prinia (Prinia socialis), Whitefield, Bangalore, India, March.