Azara's Night Monkey (Aotus azarae) pair, Rio Pilcomayo National Park, Argentina