Azara's Night Monkey (Aotus azarae), Rio Pilcomayo National Park, Argentina