Chestnut Teal (Anas castanea) drake, Tasmania, Australia