Dolphin fish / Mahi mahi (Coryphaena hippurus) off Cat Island, Bahamas.Non-ex