Emperor penguin (Aptenodytes forsteri) feeding chick, Weddell Sea, Antarctica.