Giant panda (Ailuropoda melanoleuca) rear view, Sichuan Giant Panda Centre, Sichuan, China.