Giant panda (Ailuropoda melanoleuca) Sichuan Giant Panda Centre, Sichuan, China.