Kinabalu Giant red leech (Mimobdella buettikoferi) feeding on Kinabalu Giant earthworm (Pheretima darnleiensis), Mount Kinabalu, Borneo.