Mountain Cottontail (Sylvilagus nuttallii), Montana