Mountain pygmy-possum (Burramys parvus) detail of the prehensile tail, Kosciuszko National Park, Australia. Critically endangered species.