Palm trees on Rangiroa atoll, Tuamotus. French Polynesia, Pacific Ocean.