Quaking Aspen (Populus tremuloides) trees in autumn, Rocky Mountains, Colorado