Rock tulip (Tulipa saxatilis) flower, Katharo ,Crete, Greece, April 2009