Samango Monkey (Cercopithecus mitis erythrarchus). Cape Vidal, iSimangaliso Wetland Park UNESCO World Heritage Site, and RAMSAR Wetland. KwaZulu Natal, South Africa,