Schoolmaster snapper (Lutjanus apodus) on coral reef Bonaire, Leeward Antilles, Caribbean.