Snowy owl (Bubo scandiacus) Alajarvi, Etela-Pohjanmaa / Southern Ostrobothnia, Finland