Southern coal skink {Eumeces anthracinus pluvialis} Florida, USA