Threadfin anthias (Pseudanthias huctii), Papua New Guinea