Velvet-purple Coronet (Boissonneaua jardini) male, Mashpi Rainforest Biodiversity Reserve, Pichincha, Ecuador