White-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) Norway, November.