White throated sparrow {Zonotrichia albicollis} Long Island, NY, USA.