White throated sparrow {Zonotrichia albicollis} on snowy ground, Long Island, NY, USA.