White throated sparrow {Zonotrichia albicollis} profile on tree stump, Long Island, NY, USA.