Wisent / European bison (Bison bonasus) walking through snow. Bieszczady, Carpathian Mountains, Poland, February.