Yakushima macaque (Macaca fuscata yakui) group, Yakushima Island, UNESCO World Heritage Site, Japan. Endemic to Yakushima Island.