Yellow mountain saxifrage (Saxifraga aizoides) at 2762m. Near Refugio Lagazuoi, Fassa Valley, Dolomites. July.