Young Chimpanzee in fruiting fig tree (Pan troglodytes schweinfurthii) Tongo, Virunga National Park, Kivu, Democratic Republic of Congo