Yurt, Bashang Grassland, Zhangjiakou, Hebei Province, Mongolia, China.