Herd of Fallow deer (Dama dama) grazing, Carmarthenshire, Wales, UK. Captive